Bien19 & Google: Tra từ điển - Dịch văn bản
hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Www.Bien19.biZ & Www.Bien19.neT --- Phu Tho Online Community

- Công cụ miễn phí cho phép bạn dịch tự động một đoạn văn bản, một tài liệu từ nhiều thứ tiếng sang tiếng việt và ngược lại.
- Khi thực hiện chuyển đổi tài liệu quá trình dịch được thực hiện trên máy chủ của chúng tôi, không yêu cầu phần mềm hay CPU để xử lý trên máy của bạn
- Chỉ hỗ trợ tối đa 500 kí tự một văn bản
- Dữ liệu lấy từ Được cấp phép số 1225CT25 cho levuhoan@gmail.com Hỗ trợ đến 35 thứ tiếng.
- Khi dịch 1 văn bản kết quả có thể sẽ không hoàn toàn chính xác.

Dịch từ tiếng     sang tiếng   

 

Đoạn văn đã được dịch nghĩa:

 

Mọi chi tiết xin liên hệ YM: viettri_forum (HoangPT)
Lượt truy cập vào trang Bien19 - Dịch: Lượt truy cập Bien19 Dịch Văn bản